Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

14. sjednica Županijske skupštine održana je 13. srpnja 2023. g.

Dnevni red 14. sjednice Županijske skupštine 2023

Zapisnik s 13. sjednice Županijske skupštine 2023

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. g. i Projekcija za 2024. i 2025. godinu

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-a na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. g

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-a na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. g

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2018 – 2021 godine

6. Prijedlog odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Odjela za mentalno zdravlje za 2022 godinu

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2022 godinu

9. Prijedlog zaključka o nabavi aparata za Dom zdravlja Dr Ante Franulović Vela Luka

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2023 godini

11. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 57

12. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 79A

14. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred turističkog naselja Dubrovački vrtovi sunca u Orašcu, Grad Dubrovnik

15. Prijedlog odluke o prestanku dijela koncesije na pomorskom dobru – polje 51B

16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 51B

17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Dubrovačko-neretvanske županije

18. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Dubrovniku

19. Prijedlozi rješenja o imenovanjima odbora

20. – 28. Prvokupi