Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uređenje staze Podvlaštica – Vlaštica

Razdoblje provedbe: 24.veljače 2022 – 24. kolovoza 2025

Ukupna vrijednost projekta:
265.941,69 € (FZOEU sufinanciranje 212.753,35 €)

Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta „Uređenje staze Podvaštica – Vlaštica“ sufinanciranog iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te u suradnji sa Općinom Orebić provodi projektne aktivnosti. Cilj projekta je povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Planirani zahvat podrazumijeva uređenje puta koji se zbog stanja terena nije mogao koristiti u pješačke i biciklističke svrhe. Projektom je predviđeno oblikovanje edukativne staze profiliranjem staze, opremanjem osnovnom urbanom opremom i pošumljavanjem staze kako bi se mogla koristiti prvenstveno u pješačke i biciklističke svrhe. Planirana urbana oprema podrazumijeva izgradnju multifunkcionalnog paviljona od eko prirodnog materijala a samo pošumljavanje staze će pridonijeti ojačavanju bioraznolikosti na navedenom području. Šume pružaju bitne usluge ekosustavu: pomažu u očuvanju tla od erozije, dio su kružnog toka voda, štite biološku raznolikost kao stanište brojnih životinjskih i biljnih vrsta te utječu na lokalnu klimu.

U sklopu projektnih aktivnosti svako zasađeno stablo će biti registrirano i kreirano u međunarodnu podatkovnu platformu MapMyTree, a sve u cilju davanja doprinosa nacionalnom cilju sadnje dodatnih stabala  za kompenzaciju emisije automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj. 

Više informacija o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potražite na:  www.fzoeu.hr