Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradovi

Dubrovačko-neretvanska županija teritorijalno je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova i 17 općina.


Grad Dubrovnik

Gradonačelnik: Mato Franković
Adresa: Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik Hrvatska
Tel: 020/351-800
Fax: 020/321-528
e-mail: grad@dubrovnik.hr

Naselja u sastavu grada: Bosanka, Brsečine, Dubravica, Dubrovnik, Donje Obuljeno, Čajkovica, Čajkovići, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo,Knežica, Komolac, Koločep, Ljubač, Lopud, Lozica, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Prijevor, Pobrežje, Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Šipanska Luka, Šumet, Trsteno, Zaton


Grad Korčula

Gradonačelnik: Nika Silić Maroević
Adresa: Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula
Tel: 020/711-143
Fax: 020/711-706
e-mail: info@korcula.hr

http://www.korcula.hr/

Naselja u sastavu grada: Čara, Korčula, Pupnat, Račišće, Žrnovo


Grad Ploče

Gradonačelnik: Mišo Krstičević
Adresa: Trg kralja Tomislava 23
Ploče 20340
Tel: 020/679-828
Fax: 020/679-119
ured.gradonacelnika@ploce.hr

Naselja u sastavu grada: Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin, Staševica, Šarić Struga


Grad Metković

Gradonačelnik: Dalibor Milan
Adresa: Stjepana Radića 1
20350 Metković
Tel: 020/681-020125
Fax: 020/681-377
grad@metkovic.hr

http://grad-metkovic.hr/

Naselja u sastavu grada: Dubravica, Glušci, Metković, Prud, Vid


Grad Opuzen

Gradonačelnik: Ivan Mataga
Adresa: Trg kralja Tomislava 1
20355 Opuzen
Tel: 020/671-139
Fax: 020/671-059
opuzen@opuzen.hr

Naselja u sastavu grada: Buk Vlaka (Desna obala Male Neretve), Opuzen, Pržinovac

Općine

Dubrovačko-neretvanska županija

Općine

Kartografski prikaz

Gradovi i općine Dubrovačko-neretvanske županije

Opširnije

Geodemografska karta

Opširnije