Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Deklaracija o zaštiti baštine, prometnim i ekološkim izazovima Dubrovačko-neretvanske županije

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije, reagirajući na aktualna događanja koja mogu imati negativne učinke na županiju, sagledavajući položaj, gospodarske, političke i sigurnosne izazove pred najjužnijom hrvatskom regijom:

1. Podsjeća na poseban zemljopisni i geostrateški položaj županije na krajnjem hrvatskom jugu, kao na usko granično područje, slabo povezano s ostatkom države odnosno EU.

2. Pozdravlja ostvarenje od strane Vlade RH milenijskog projekta spajanja hrvatskog teritorija te pripremu i provedbu drugih projekata za bolju prometnu povezanost, time i za veću sigurnost krajnjega hrvatskog juga.

3. Ističe kako su Pelješki most, nastavak autoceste do Dubrovnika (Osojnika) kao dijela Jadransko – jonske autoceste, brze ceste Zračna luka – Grad – Osojnik i Brijesta – Perna te nove luke za bolje povezivanje otoka, koji imaju potporu Vlade RH, kapitalni projekti ne samo za Dubrovačko-neretvansku županiju, nego i za cijelu Republiku Hrvatsku.

4. Ukazuje na kulturološke, sigurnosne i ekološke prijetnje kojima je izložena Dubrovačko-neretvanska županija, koje su izražene u posljednje vrijeme, a naročito na:

  • svojatanje dubrovačkih književnika i znanstvenika, uz ostalo unošenjem u svoje zakonske tekstove od strane Republike Srbije, što je grubo falsificiranje povijesti, a predstavlja i teritorijalno posezanje prema Dubrovniku odnosno hrvatskim prostorima;
  • projekt “Gornji horizonti”, koji se provodi u BiH (Republici Srpskoj) i predstavlja ugrozu za ozemlje, vode i bioraznolikost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a koji se provodi unatoč tome što nisu ispunjeni uvjeti predviđeni ESPOO konvencijom;
  • projekt „Zračne luke Trebinje“, najavljen od strane entiteta Republike Srpske i Republike Srbije na lokaciji udaljenoj samo 8 km zračne crte od izvorišta Omble, a koji predstavlja ugrozu za vodoopskrbu Grada Dubrovnika i znatnog dijela Dubrovačko-neretvanske županije.

5. Traži od Vlade Republike Hrvatske i svih drugih državnih tijela da se još oštrije nastave suprotstavljati velikosrpskim posezanjima prema Dubrovniku, da koristeći međunarodne mehanizme zaštite područje Dubrovačko-neretvanske županije od negativnih utjecaja projekata Gornjih horizonata i Zračne luke Trebinje te da žurno dovrše planiranu prometnu infrastrukturu na području županije.

6. Još jednom naglašava da Dubrovnik nikad nije bio dio srpskog kulturnog prostora i da će se takvim posezanjima prema hrvatskoj kulturi i teritoriju uvijek odlučno suprotstavljati kao što su to građani županije i cijeli hrvatski narod učinili u obrani od velikosrpske agresije iz 90-tih.

Deklaracija o položaju i regionalnom statusu Dubrovačko-neretvanske županije