Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Matićni uredi

MATIČNI UREDI U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

M A T I Č N I   U R E D   D U B R O V N I K 

Matični ured Dubrovnik  (vodi državne matice za matična područja Dubrovnik i Orašac)

Tel: 020/351-114 – opće informacije
Tel: 020/351-064 – opće informacije

Radno vrijeme: 08,00-16,00 h – rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)
Šalter: 09,00-12,00 h

Adresa: Dubrovnik, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
  • Tel: 020/351-107- matica vjenčanih
  • Tel: 020/351-110- matica rođenih
  • Tel: 020/351-113
  • Tel: 020/351-115- matica umrlih
  • Tel: 020/351-114
  • Tel: 020/351-109 knjiga državljana
  • Tel. 020/351-108
  • Tel: 020/351-090-šalter/izdavanje isprava iz državnih matica i knjiga državljana
  • Fax: 020/351-404

E-mail: maticni.dubrovnik@dnz.hr

Matično područje Župa dubrovačka

Uredovni dani: srijeda i petak
Radno vrijeme : 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini
Tel: 020/486-725
Fax: 020/487-157
E-mail:  maticni.zupa@dnz.hr

Matični ured Cavtat

Uredovni dani: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak
Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Cavtat, Trumbićev put 7
Tel. 020/478-056
E-mail: maticni.cavtat@dnz.hr

Matično područje  Gruda

Uredovni dan: četvrtak
Radno vrijeme: 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Gruda 28, 20215 Gruda
Tel: 020/791-007
E-mail: maticni.gruda@dnz.hr

Matični ured Slano

Matični ured Slano ( vodi državne matice za matična područja Slano, Ošlje, Šipan)
Radno vrijeme: 07,00–15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
Tel: 020/871-241
E-mail: maticni.slano@dnz.hr

Matično područje Mljet

Uredovni dani: prva i treća srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30h)

Adresa: Zabrežje 2, 20225 Babino polje
Tel: 020/745-017

Matični ured Orebić

Uredovni dani: utorak, srijeda, četvrtak, petak
Radno vrijeme: 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
Tel/Fax: 020/713-001
E-mail: maticni.orebic@dnz.hr

Matično područje Ston

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston
Tel: 020/754-013
E-mail: maticni.ston@dnz.hr

Matično područje Janjina

Uredovni dani: ponedjeljak, četvrtak i petak
Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Janjina 111, 20246 Janjina
Tel: 020/741-248
E-mail: maticni.janjina@dnz.hr

Matično područje Kuna

Uredovni dani: druga i četvrta srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 07,00-15,00h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Kuna 7, 20243 Kuna
Tel. 020/742-000

Matično područje  Trpanj

Uredovni dan: utorak
Radno vrijeme: 07,00 – 15, 00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj
Tel: 020/743-410

Matični ured Korčula

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Tel: 020/688-913
E-mail: maticni.korcula@dnz.hr

Matični ured Vela Luka

Uredovni dani: drugi i četvrti ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak
Radno vrijeme: 07,00h–15,00 h, rad sa strankama od 09,00 –12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30h)

Adresa: Obala 3 br.19, 20270 Vela Luka
Tel: 020/812-027
E-mail: maticni.velaluka@dnz.hr

Matično područje  Blato

Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak
Radno vrijeme: 07,00 – 15,00h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00–12,30 h)

Adresa: Trg dr.Franje Tuđmana 4, 20271 Blato
Tel: 020/851-206
E-mail: maticni.blato@dnz.hr

Matično područje Smokvica

Uredovni dani: prvi i treći ponedjeljak  u mjesecu
Radno vrijeme: 07,00- 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Smokvica bb, 20272 Smokvica
Tel.020/831-025

Matični ured Lastovo

Radno vrijeme: od 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo
Tel. 020/801-028
E-mail: maticni.lastovo@dnz.hr

Matični ured Matković

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Metković, Stjepana Radića 3, 20350 Metković
Tel.020/690-105 / 020/690-087
E-mail: maticni.metković@dnz.hr

Matični ured Opuzen

Uredovni dan: srijeda
Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00 – 12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen
Tel. 020/671-153

Matični ured Ploče

Matični ured Ploče vodi državne matice za matična područja Ploče i Komin
Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h  (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa; Ploče, Trg kralja Tomislava 16, 20340 Ploče
Tel: : 020/679-015

E-mail: maticni.ploce@dnz.hr

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

dokumenti Upravnog odjela