Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MATIČNI UREDI U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

 

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

dokumenti Upravnog odjela

MATIČNI URED DUBROVNIK

 Adresa; Dubrovnik, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik

radno vrijeme ureda je , svaki radni dan od 08,00 h -16,00 sati, a rad  sa strankama je od 09,00 do 12,00 sati; dnevni odmor od 12,00 h – 12,30 sati.

Tel. 020/351-114 – opće informacije

Tel. 020/351-064 – opće informacije

E.mail: maticni.dubrovnik@dnz.hr

E.mail: antonija.krmek.cuk@dnz.hr

Matica vjenčanih

Tel. 020/351-107

E.mail: tihana.hrnic@dnz.hr

Matica rođenih

Tel. 020/351-110

Tel. 020/351-113

E.mail: marija.vidjen@dnz.hr

E.mail: eda.vlahovic.zlovecera@dnz.hr

Matica umrlih

Tel.020/351-115

Tel.020/351-114

E.mail: katica.varez@dnz.hr

E.mail: anita.kotlar@dnz.hr

Knjiga državljana

Tel. 020/351-109

Tel. 020/351-108

E.mail: vesna.majkovica@dnz.hr

Izdavanje isprava iz državnih matica i knjige državljana

020/351-090

MATIČNI URED ŽUPA DUBROVAČKA

Adersa: Vukovarska 48, Srebreno,  20207 Mlini

Radno vrijeme ureda je uredovnim danima srijedom i petkom, od 07,00  – 15,00 sati, a rad sa strankama je od 09,00-12,00 sati, dnevni odmor je od 12,00 -12,30 sati.

Tel: 020/486-725

E.mail: maticni.zupa@dnz.hr

            katica.miljas@dnz.hr 

MATIČNI URED KONAVLE

Adresa: Cavtat,  Trumbićev put 7, 20210 Cavtat

Radno vrijeme ureda je svaki radni dan od 07,00 – 15,00 sati, a rad sa strankama je od 09,00  – 12,00 sati, dnevni odmor je od 12,00  – 12,30 sati.

Tel. 020/478-056

E.mail: maticni.cavtat@dnz.hr

             ana.kolic@dnz.hr

MATIČNI URED DUBROVAČKO PRIMORJE

 MATIČNO PODRUČJE DUBROVAČKO PRIMORJE

Adresa: Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano

Radno vrijeme ureda je svake srijede u mjesecu, od 07,00  – 15, 00 sati, a rad sa strankama od  09,00  do 12,00h sati. Dnevni odmor od 12,00  – 12,30 sati.

Tel. 020/871-241

E.mail: maticni.slano@dnz.hr   

             anita.pincevic@dnz.hr   

MATIČNO PODRUČJE STON

Adresa: Trg Kralja Tomislava 1,20230 Ston

Radno vrijeme ureda je  svaki radni dan, osim srijede,  od 07,00  – 15,00 sati , a rad sa strankama 09,00 do 12,00 sati. Dnevni odmor od 12,00 h – 12,30 sati.

Tel. 020/754-013

E.mail: maticni.ston@dnz.hr

            anita.pincevic@dnz.hr

MATIČNO PODRUČJE MLJET

Adresa: Zabrežje 2, 20225 Babino Polje

Radno vrijeme ureda je uredovnim danima  prva i treća srijeda u mjesecu, od 07,00  – 15,00 sati, a rad sa strankama 09,00 do 12,00 sati;dnevni odmor od 12,00  – 12,30 sati.

Tel. 020/745-017

MATIČNI URED OREBIĆ

MATIČNO PODRUČJE OREBIĆ

Adresa : Fiskovićeva 2, 20250 Orebić

Radno vrijeme ureda je svaki radni dan od 07,00 – 15,00  sati, a rad sa strankama je od 09,00  – 12,00 sati. Dnevni odmor je od 12,00– 12,30 sati.

Tel. 020/713-001

E.mail: maticni.orebic@dnz.hr

E.mail: emilija.kovacevic@dnz.hr

MATIČNO PODRUČJE JANJINA

Adresa: Janjina 111, 20246 Janjina.

Radno vrijeme ureda je svaki radni dan osim utorka, od 07,00  – 15,00 sati, a rad sa strankama 09,00 do 12,00 sati. Dnevni odmor je od 12,00 – 12,30sati.

Tel. 020/741-248

E.mail: maticni.janjina@dnz.hr

E.mail: tino.dezulovic@dnz.hr

MATIČNO PODRUČJE TRPANJ

Adresa: Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj

Radno vrijeme ureda je svaki utorak, od 07,00 – 15,00 sati, te rad sa strankama 09,00 do12,00 sati; dnevni odmor od 12,00 – 12,30 sati.  

Tel. 020/743-410

MATIČNI URED KORČULA

Adresa: Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula

Radno vrijeme za matična područja Korčula i Lumbarda je svaki radni dan od 07,00  – 15,00 sati , te rad sa strankama od 09,00 do 12,00 sati; dnevni odmor od 12,00  – 12,30 sati.  

Tel. 020/688-913

E.mail: maticni.korcula@dnz.hr

E.mail: ivan.radovanovic@dnz.hr

MATIČNI URED VELA LUKA

MATIČNO PODRUČJE  VELA LUKA

Adresa: Obala 3 br.19, 20270 Vela Luka

Radno vrijeme ureda je u uredovne dane : drugi i četvrti ponedjeljak u mjesecu, te svaki utorak, srijedu, četvrtak i petak od  07,00  – 15,00 sati, te rad sa stranakama 09,00 do 12,00 sati, dnevni odmor od 12,00 – 12,30 sati.

Tel. 020/812-027

E.mail: maticni.velaluka@dnz.hr

E.mail: silvana.banicevic@dnz.hr

MATIČNO PODRUČJE BLATO

Adresa: Trg dr.Franje Tuđmana 4, 20271 Blato

Radno vrijeme ureda je uredovnim danima: ponedjeljak, srijeda i petak, od 07,00 -15,00 sati, a rad sa strankama 09,00 do12,00 sati,dnevni odmor od 12,00  – 12,30 sati

Tel. 020/851-206

E.mail: maticni.blato@dnz.hr

E.mail: marija.franulovic@dnz.hr

MATIČNO PODRUČJE SMOKVICA

Adresa:  Smokvica bb,20272 Smokvica

Radno vrijeme ureda je  prvi i treći ponedjeljak u mjesecu, od 07,00h – 15,00 sati, a rad sa strankama 09,00 do 12,00 sati; dnevni odmor od 12,00 – 12,30 sati.

Tel. 020/831-025

MATIČNI URED LASTOVO

Adresa:  Dolac 3, 20290

Radno vrijeme ureda je svaki radni dan od 07,00 – 15,00 sati, a rad sa strankama  od 09,00 do 12,00 sati; dnevni omor od 12,00 – 12,30 sati.

Tel. 020/801389

E.mail: maticni.lastovo@dnz.hr

E.mail: valentina.skratulja@dnz.hr

MATIČNI URED METKOVIĆ

Adresa : Stjepana Radića 3, 20350 Metković

Radno vrijeme za  matična područja Metković i Kula Norinska je svaki radni dan od  07,00 – 15,00 sati, a rad sa strankama sa strankama: svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati;dnevni odmor je od 12,00 – 12,30 sati.

Tel. 020/ 690-105

E.mail: maticni.metkovic@dnz.hr

E.mail: davorka.bebic@dnz.hr

E.mail: ana.plecas@dnz.hr

MATIČNI URED PLOČE

Adresa: Trg kralja Tomislava 16,202340 Ploče

Radno vrijeme za matična područja Ploče i Pojezerje  je svaki radni dan od 07,00 – 15,00 sati, a rad sa strankama  od 09,00 do 12,00 sati; dnevni odmor je od 12,00 – 12,30 sati.

Tel. 020/679-015

E.mail: maticni.ploce@dnz.hr

E.mail. mira.jurkovic@dnz.hr

E.mail: ivan.krsticevic@dnz.hr

MATIČNI URED OPUZEN

Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen

Radno vrijeme  za matična područja Opuzen, Slivno i Zažablje,je u uredovne dane : svaka srijeda, od 07,00 – 15,00 sati, a rad sa strankama od 09,00 -12,00 sati, dnevni odmor od 12,00 – 12,30 sati.

Tel: 020/671-153