Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Dubrovačko-neretvanska županija,
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

adresa: Pred Dvorom 1;
e-mail: szop@dnz.hr;
telefon broj: 020/ 351-417;
telefax broj: 020/ 321-059.

Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Dubrovačko-neretvanske županije