Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Deklaracija o položaju i regionalnom statusu Dubrovačko-neretvanske županije

Skupština Dubrovačko – neretvanske županije ističe činjenicu da je, sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske i Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Dubrovačko-neretvanska županija sa sjedištem u Dubrovniku ustrojena kao jedinica područne, odnosno regionalne, samouprave.

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije naglašava da je Dubrovačko – neretvanska županija u proteklih 20 godina, usprkos pretrpljenim ratnim razaranjima, postala jedna od najrazvijenijih hrvatskih županija te je po svom ugledu prepoznata i izvan granica Republike Hrvatske. Županija je u svojem dosadašnjem djelovanju posve ispunila zadaću kreatora i koordinatora regionalnog razvoja na svom području, a doneseni strateški dokumenti i prostorni planovi, te ukupno djelovanje jasno su pozicionirali Dubrovačko-neretvansku županiju kao samoodrživu i prepoznatu hrvatsku regiju.

Skupština Dubrovačko – neretvanske županije utvrđuje da je Nacrtom prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, predlaganjem planskih područja, umanjivanjem uloge županija, smanjivanjem uloge regionalnih razvojnih agencija ugrožen status Županije kao jedinice regionalne samouprave i da je to, zapravo, posredni put prema okrupnjavanju područnih/regionalnih jedinica u pet regija, što je za Županiju neprihvatljivo.

Skupština Dubrovačko – neretvanske županije utvrđuje sljedeće strateške regionalne interese na krajnjem jugu Hrvatske:

 • osigurati hrvatsku opstojnost na krajnjem jugu Hrvatske,
 • povezati dubrovačko područje s ostatkom zemlje i osigurati Pelješkim mostom cjelovitost teritorija Republike Hrvatske,
 • utvrditi pravedne granice prema BiH kod Neuma i Crnoj Gori kod Prevlake,
 • omogućiti sugrađanima kvalitetan život, radna mjesta, perspektivu mladima,
 • osigurati održiv razvoj, ujednačen za sve dijelove Županije i očuvati lokalni ustroj koji to omogućuje,
 • očuvati bogatu kulturnu baštinu Dubrovnika i cijele Županije, kao i očuvati okoliš i prirodne ljepote kao temelje našeg turizma, gospodarstva u cjelini kao i kvalitetnog življenja uopće,
 • očuvati, odnosno vratiti, regionalna sjedišta državnih institucija u Dubrovnik, odnosno Županiju. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je uvjerena da je za ostvarenje navedenih
  interesa nužno da Županija ostane jedinica područne/regionalne samouprave te čvrsto stoji na, već višekratno izrečenom, stajalištu da:
 1. U svakom budućem regionalnom ustroju u Republici Hrvatskoj Dubrovačko- neretvanska županija mora biti samostalna područna jedinica, a grad Dubrovnik njeno regionalno središte. Dubrovačko – neretvanska županija odbacuje bilo kakav status koje je niži od statusa županije, regije, odnosno planskog područja tj. koji je niži od prve ustrojbene razine ispod državne. U prilog tome stoje povijesni, geostrateški, zemljopisni, gospodarski i razvojni argumenti, a simbolično i suštinski i dubrovački grb koji se nalazi u kruni hrvatskog državnog grba.
 2. Županija kao jedinica područne/regionalne samouprave izraz je prava građana na regionalnu samoupravu i mora ostati ustrojena u skladu s voljom i interesima građana na određenom području, mora joj se osigurati više prava i veća sredstva u skladu s proklamiranom decentralizacijom i načelom supsidijarnosti.
 3. Odbacuje se predloženi model planskih područja iz Nacrta prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kojim se Dubrovačko- neretvanska županija uvrštava u plansko područje Srednji i Južni Jadran, kao i druge odredbe Nacrta koje umanjuju ulogu županije i njenih agencija u regionalnom razvoju, koje umanjuju ulogu manjih gradova i ruralnog područja i kojima se ukidaju područja od posebne državne skrbi bez odgovarajućeg prijelaznog razdoblja i prije dokidanja teritorijalne odvojenosti dubrovačkog područja od matice zemlje.
 4. Traži se zaustavljanje preseljenja regionalnih sjedišta državnih institucija iz Dubrovačko neretvanske županije, odnosno grada Dubrovnika, i vraćanje preseljenih sjedišta nazad u Dubrovnik.
 5. Traži se od Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Predsjednika Republike Hrvatske da osiguraju poštivanje iskazane volje ove Skupštine kao legitimno izabranog tijela, predstavnika građana u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Dokumentacija:

DEKLARACIJA O POLOZAJU I REGIONALNOM STATUSU

Deklaracija o zaštiti baštine, prometnim i ekološkim izazovima Dubrovačko-neretvanske županije