Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plan nabave

2024. godina

Plan nabave 2024

2023. godina

2022. godina

Plan nabave 2023

2022. godina

2021. godina

2020. godina

 • III izmjene i dopune Plana nabave 2020.
 • II izmjene i dopune Plana nabave 2020.
 • I izmjene i dopune Plana nabave 2020.
 • Plan nabave 2020.

2019. godina

 • VI izmjene i dopune Plana nabave
 • V izmjene i dopune Plana nabave 2019.
 • IV izmjene i dopune Plana nabave 2019.
 • III izmjene i dopune Plana nabave 2019.
 • II izmjene i dopune Plana nabave 2019.
 • I izmjene i dopune Plana nabave 2019.

2018. godina

 • VII izmjene i dopune Plana nabave 2018.
 • VI izmjene i dopune Plana nabave 2018.
 • V izmjene i dopune Plana nabave 2018.
 • IV izmjene i dopune Plana nabave 2018.
 • III izmjene i dopune Plana nabave 2018.
 • II izmjene i dopune Plana nabave 2018.
 • I izmjene i dopune Plana nabave 2018.
 • Plan nabave za 2018. godinu

2017. godina

 • VI izmjene i dopune Plana nabave 2017.
 • V izmjene i dopune Plana nabave 2017.
 • IV izmjene i dopune Plana nabave 2017.
 • III izmjene i dopune Plana nabave 2017.
 • II izmjene i dopune Plana nabave 2017.
 • I izmjene i dopune Plana nabave 2017.
 • Plan nabave za 2017.

2016. godina

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.
 • IV izmjene i dopune plana nabave 2016
 • III izmjene i dopune plana nabave 2016
 • II izmjene i dopune plana nabave 2016
 • I izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

2015. godina

 • Plan nabave 2015.
 • I izmjene i dopune Plana nabave za 2015.

2014. godina

 • Plan nabave za 2014.
 • Plan nabave 2014. (II izmjene i dopune)
 • Plan nabave 2014. (I izmjene i dopune)
 • Plan nabave 2014. (III izmjene i dopune)

2013. godina

 • Plan nabave 2013.
 • Plan nabave 2013. (1. izmjene i dopune)
 • Plan nabave 2013. (2. izmjene i dopune)
 • Plan nabave 2013. (3. izmjene i dopune)

2012. godina

 • Plan nabave za 2012.
 • Plan nabave 2012. (1. izmjene i dopune)
 • Plan nabave 2012. (2. Izmjene i dopune)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

2. Skupština DNŽ-e – donošenje akta