Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za organizaciju manifestacija u turizmu za 2024. godinu

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2024. GODINU