Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trgovina

Nadležno tijelo: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko- neretvanske županije: Dubrovnik, Korčula, Lastovo, Metković i Ploče. 

Kontakt: gospodarstvo@dnz.hr 

020/351-400 (Pred Dvorom 1), 020/351-182 (Vukovarska 16)

Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu.
Trgovina se obavlja kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo.

Trgovac je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini.

  • Trgovac obavlja djelatnost trgovine slobodno i pod jednakim uvjetima na tržištu, na način da se ne sprječava, ne ograničava i ne narušava tržišno natjecanje.
  • Trgovac može, bez upisa u registar, obavljati i druge poslove u manjem opsegu, koji služe obavljanju djelatnosti trgovine, a koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnost trgovine.

VAŽNI PROPISI 

  1. Zakon o trgovini (Narodne novine NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)
  2. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) 

OBRASCI: 

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ZAKONSKIH UVJETA OBAVLJANJA DJELATNOSTI TRGOVINE