Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na Javni uvid u Izvješće o stanju okoliša i Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

Javni uvid u Nacrt prijedloga Izvješća o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2019. – 2022. godine i Nacrt prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine za primjenjivo razdoblje (2019. i 2020.) 

Nacrt prijedloga Izvješća o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2019. – 2022. godine i Nacrt prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje  Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020. godine za primjenjivo razdoblje (2019. i 2020.) stavljaju se na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, u razdoblju od 02. studenoga do 02. prosinca 2023. godine.

Izvješća sadrže pregled ostvarivanja ciljeva iz Programa zaštite okoliša vezanih za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja kao i ciljeva iz Programa zaštite zraka te drugih dokumenata vezanih za zaštitu okoliša i pružaju cjelovit uvid u stanje okoliša na području Dubrovačko-neretvanske županije. Izvješća donosi Skupština Dubrovačko-neretvanske županije za četverogodišnje razdoblje.

Poziva se javnost da mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga Izvješća zaključno do 02. prosinca 2023. dostavi putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju elektroničkom poštom na adresu: marija.paradzik@dnz.hr  ili u istom roku, u pisanom obliku na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir.

Prilozi:

  1. Nacrt prijedloga Izvješća o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2019. – 2022. godine,
  2. Nacrt prijedloga Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. – 2020. godine za primjenjivo razdoblje (2019. i 2020.)
  3. Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju