Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provođenje zahvata na pomorskom dobru