Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UO za obrazovanje, kulturu i sport – dokumenti

OBRAZOVANJE

Obavijest o e-upisu djece u I. razred osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije u školskoj godini 2024./2025.

Predškolski odgoj i obrazovanje

KULTURA

SPORT

Stupanjem na snagu Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22) pravne osobe u sustavu sporta upisuju se u Evidenciju pravnih osoba u sportu te Registar sportskih djelatnosti (Registar samostalne sportske djelatnosti). Zahtjev za upis u Evidenciju pravnih osoba u sportu se podnosi putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu pod sljedećom poveznicom:

https://mint.gov.hr/istaknute-teme-sport/nacionalni-informacijski-sustav-u-sportu/evidencija-pravnih-osoba/23339

Registar samostalne sportske djelatnosti – obrasci za fizičke osobe

RADNI ODNOSI