Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE DOLINE NERETVE

Naziv projekta: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

Akronim: /

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Trajanje: 7/2018-11/2020

Proračun: 14.048.072,02 HRK

DUNEA budžet: 387.172,60 HRK

Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Partneri: Regionalna agencija DUNEA, Grad Metković, Grad Ploče,Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Opis projekta:

Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve s ciljem razvijanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000, lociran je i /ili povezan sa sljedećim kategorijama područja prirodne baštine:

Više informacija o projektu: Dunea