Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog dodatnog školskog objekta Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću, Evidencijski broj nabave: NMV-09/2023