Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabava usluga pripreme i objave nadmetanja, provođenje postupka javne nabave za Projekt ”Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice KALOS u funkciji lječilišnog i wellness turizma”, Evidencijski broj nabave: NBV-39/2024

Nabava usluga pripreme i objave nadmetanja, provođenje postupka javne nabave za Projekt ”Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice KALOS u funkciji lječilišnog i wellness turizma”, Evidencijski broj nabave: NBV-39/2024