Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Josipov dom – Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe: 15.2.2021. – 15.8.2023. 
Ukupna vrijednost projekta: 11.696.487,54 kuna (EU sufinanciranje 9.942.014,41 kuna)

Partner na projektu: Caritas Dubrovačke biskupije

Dubrovačko-neretvanska županija Nositelj je projekta Josipov dom koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Osigurano je više od 11 milijuna kuna bespovratnih sredstava za uspostavu sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. Kroz provedbu projekta rekonstruirat će se i opremiti objekt kapaciteta zaprimanja do 8 osoba koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, jačat će se kapaciteti stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji te provesti javna kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o neprihvatljivosti nasilja.

Ciljne skupine projekta, odnosno stručnjaci i osobe koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije, a konkretno stručnjaci iz sektora socijalne skrbi, policije, pravosuđa, obrazovanja, zdravstva i civilnog sektora u projekt će biti uključene kroz održavanje edukacija i stručnim usavršavanjima s ciljem daljnjeg razvoja stručnih kompetencija i odgovornosti u postupanju stručnjaka u slučajevima nasilja. Na ovaj način žrtvama će se osigurati stručna i pravovremena pomoć i zaštita kao i održivost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga.

Skloništem za žrtve nasilja u obitelji „Josipov dom“ partnerski će upravljati Dubrovačko-neretvanska županija i Caritas Dubrovačke biskupije, a provodit će se do kolovoza 2023. godine.

Više informacija:

sigurnakuca-dnz.hr

Specifični ciljevi projekta:

  1. Uspostava sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
  2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji
  3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja u obitelji

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima potražite na: www.strukturnifondovi.hr