Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

11. sjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije održana je 14. prosinca 2022. g.

Dokumenti:

Dnevni red 11. sjednice Županijske skupštine 2022.

Zapisnik sa 10. sjednice Županijske skupštine 2022.

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. i Projekcija plana za 2023. i 2024. godinu.

2. Prijedlog proračuna DNŽ za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu.

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna DNŽ za 2023.

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu.

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2023. i Projekcije za 2024. i 2025. godinu.

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2022. godini.

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva u 2022. godini.

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. godinu.

9. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

10. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

11. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

13. Prijedlog izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni 2022. godine u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika)

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Dubrovnik

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju nove ljekarničke jedinice Zdravstvene ustanove Ljekarne Dubrovnik

17. Prijedlog zaključka o donošenju Izmjene i dopune Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanje zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.)

18. – 29. Prijedlozi odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.

30. Prijedlog odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije.

31. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – kupalište Vranac u Vela Luci, Općina Vela Luka.

32. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 1, Općina Župa Dubrovačka.

33. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 2, Općina Župa Dubrovačka.

34. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 3, Općina Župa Dubrovačka.

35. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke luke nautičkog turizma – marine Cavtat, Općina Konavle

36. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu.

37. Prijedlog odluke o donošenju Programa održavanja Sustava navodnjavanja Glog za 2023. godinu.

38. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje Sustava navodnjavanja Glog za 2023. godinu.

39. Prijedlog odluke o prijenosu poslova upravljanja Sustavom navodnjavanja Glog.

40. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade dopune Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine.

41. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije.

42. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

43. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara u Dubrovačko – neretvanskoj županiji u 2022. godini.

44. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

45. Prijedlog programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja za stanice Dubrovnik i Orebić za 2023. godinu.

46. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

47. Prijedlog programa rada Županijske skupštine za 2022. godinu.

48. – 63. Prvokupi