Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni uvid u program zaštite okoliša, program zaštite zraka i program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2025. stavljaju se na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, u razdoblju od 21. rujna 2022. do 20. listopada 2022.

Na temelju analize postojećeg stanja okoliša programima se određuju ciljevi, prioriteti i mjere u zaštiti okoliša, zaštiti zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama području Dubrovačko-neretvanske županije. Programe donosi Skupština Dubrovačko-neretvanske županije za četverogodišnje razdoblje i isti se objavljuju u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Poziva se javnost da mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga Programa zaključno do 20. listopada 2022. dostavi putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju elektroničkom poštom na adresu: dijana.tomasevic-rakic@dnz.hr  ili u istom roku, u pisanom obliku na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir.

Prilozi:

  1. Informacija
  2. Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2025., 
  3. Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2025. 
  4. Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2025.
  5. Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju