Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

13. sjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije održana je 2. svibnja 2023. g.

Dokumenti:

Dnevni red 13. sjednice Županijske skupštine 2023.

Zapisnik s 12. sjednice Županijske skupštine 2023.

1. Prijedlog odluke o prijenosu poslova na Ministarstvo financija – Poreznu upravu

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2022. godinu

3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Doma za starije osobe Dubrovnikrijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Doma za starije Dubrovnik

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju na području Dubrovačko-neretvanske županije

5. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. g.

6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra  – kupalište Vranac u Veloj Luci, Općina Vela Luka

7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na lokaciji uz otok Galičnjak H2-2, Općina Mljet

8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za obračun plaće, naknade i drugim pravima dužnosnika Dubrovačko-neretvanske županije

10. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja.

11. – 17. Prvokupi