Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Besplatno predavanje “Porezna reforma 2024.” u Pločama i Dubrovniku

Nova 2024. godina donosi i novu poreznu reformu. Mijenja se 9 poreznih zakona i uslijedit će značajne promjene u načinu obračuna i oporezivanja prihoda, odnosno novosti kod obračuna i oporezivanja plaća i drugog dohotka te naplate lokalnih poreza.

Na koji će način predložene mjere utjecati na vaše poslovanje? Koje su najznačajnije novosti u izmijenjenim zakonima? Koja su nova porezna rasterećenja za poduzetnike? Sve detalje saznajte na besplatnom predavanju Centra za poduzetništvo na temu „Porezna reforma 2024.“.

Termin i lokacija (Ploče): 25.01.2024. s početkom u 10:00 sati, Poduzetnički inkubator Ploče, Crna rika 7a, Ploče

Termin i lokacija (Dubrovnik): 26.01.2024. s početkom u 10:00 sati, Poduzetnički inkubator Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik

Predviđeno trajanje radionice: 4 sata

Teme predavanja:

1. Izmjene i dopune zakona o:

  • porezu na dohodak
  • lokalnim porezima
  • doprinosima
  • porezu na dodanu vrijednost
  • porezu na dobit
  • fiskalizaciji u prometu gotovinom
  • poreznom savjetništvu
  • administrativnoj suradnji u području poreza

2. Pitanja i odgovori

Predavanje će održati gđa. Jasna Gavrić, savjetnica iz područja računovodstva i poreza.

Budući da je broj polaznika ograničen, molimo sve zainteresirane da se prijave putem: