Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ODLUKA o sadržaju SPUO ŽRS DNŽ

ODLUKA o započinjanju postupka SPUO ŽRS DNŽ

Informacija

Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije DNŽ 2016.-2020.

Županijska razvojna strategija DNŽ 2016.-2020.

Strategija razvoja turizma DNŽ 2012. – 2022.

ICT strategija Dubrovačko-neretvanske županije

Socijalni plan DNŽ 2014-2016

Strategija razvoja ljudskih potencijala DNŽ 2021.-2027.