Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Župan Dobroslavić u Bukureštu: ‘Proširenje je dobro za EU, ali po jasnim kriterijima!’

Župan Nikola Dobroslavić u funkciji delegata sudjeluje u radu kongresa Europske pučke stranke u Bukureštu. Dvodnevni program kongresa usmjeren je  na pripremu za predstojeće izbore za Europski parlament u lipnju ove godine, usvajanje manifesta Europske pučke stranke i izbor glavnog kandidata te stranke za predsjednika/cu Europske komisije. Prvog dana kongresa pučani su usvojili manifest za izbore u EU u kojem se  ističe važnost sigurnosti u Europi kao i pronalaženje načina za nastavak pružanja financijske, humanitarne i vojne pomoći Ukrajini.

Župan Dobroslavić sudjelovao je na konferenciji o proširenju EU-a koja je organizirana kao dio programa kongresa Europske pučke stranke. U svom izlaganju župan Dobroslavić rekao je:

„Proširenje je važna tema za budućnost EU. Nije dobro ni za jednu zajednicu imati u svom trbuhu nestabilnost, neuređenost, utjecaj upitno demokratskih sustava. Nije dobro imati na granicama sukobe i ratove. Dio tih izazova moguće je riješiti proširenjem. Proširenje je dobro za EU, dobro je za zemlje kandidatkinje, ali, dakako, pod jasnim kriterijima i uvjetima. Europski odbor regija trajno podržava ta stajališta, posebno kroz svoja mišljenja o proširenju, tako i u mišljenju o proširenju na zapadni Balkan i Tursku, za koje sam izvjestitelj.

Svih šest zemalja zapadnog Balkana imaju potporu za pristup EU, ali uz ispunjavanje kriterija za članstvo, kao što su: temeljne slobode, vladavina prava, dobro upravljanje, sloboda medija, manjinska prava, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta… Turska mora ponajprije sve uvjeriti da se uopće želi uskladiti sa standardima i poštovati pravila EU.

Nije, naime, moguće biti član kluba a ne poštivati njegova pravila i standarde.

Kako je moguće prihvatiti članstvo zemalja koje nemaju usuglašene politike s EU, a članstvom bi dobili mogućnost blokirati svaku odluku.

Kako bi izgledalo članstvo zemlje koja ne želi uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, a kao član bi odlučivala na pr. o istim tim sankcijama.

Kako uključiti one koji najavljuju mijenjanje granica, ne provode odluke svoga Ustavnog suda o zastupljenosti konstitutivnih naroda i Europskog suda za ljudska prava o pravu svih građana da budu birani u sva tijela.

Međutim, treba poticati sve zemlje proširenja na njihovom europskom putu i pomagati im ispuniti sve kriterije.

Posebnu podršku zaslužuju zemlje koje brane europske vrjednote, trpeći goleme ljudske gubitke i materijalna razaranja kao što je to Ukrajina.

Stoga pozdravljamo sve mjere koje je EU u tom smislu poduzimala i poduzima, kao što je materijalna i druga pomoć, dodjela statusa kandidata i sl. Posebno pozdravljamo najavljeni Plan rasta za zapadni Balkan kao odličan instrument za razvoj tih zemalja, ali i za usklađivanje s politikama i standardima EU.

Očekujemo od svih zemalja kandidatkinja uključenje LRS u sve procese na putu ka EU, a također u korištenje fondova EU, kako kod planiranja tako i kontrole njihova korištenja.

Lokalna i regionalna samouprava najbliža je građanima, ima dokazano najveće povjerenje građana te zaslužuje uključenost, a s druge strane može pripomoći promociji vrijednosti članstva u svojim državama.

Je li moguće ispuniti sve kriterije za članstvo? Naravno da je moguće, to su pokazale zemlje koje su već pristupile EU.

Ja mogu prenijeti iskustvo Hrvatske iz koje dolazim, a koja je posljednja pristupila EU.

Nije bilo jednostavnoispuniti sve kriterije za članstvo, nije kratko trajalo, ali smo uspjeli. Danas je Hrvatska bolje društvo u svakom pogledu, na dobrobit naših građana, našeg gospodarstva ali je to važno i za našu sigurnost.

U pristupnom procesu je LRS bila uključena, mi mislimo da je trebalo još i više, međutim danas imamo u Hrvatskoj odlične primjere decentralizacije, uspješne primjene načela supsidijarnosti i sve bolje višerazinsko upravljanje. EU članstvo je vrijedan cilj, zaslužuje da se za njega svaka zemlja kandidatkinja izbori, taj je cilj moguće ostvariti, ja sve ohrabrujem na tom putu“, zaključio je župan Dobroslavić.