Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Župan Dobroslavić ponovno izabran za predsjednika udruge Jadransko-jonska euroregija

Župan Nikola Dobroslavić izabran je na četvrti dvogodišnji mandat za predsjednika udruge Jadransko-jonska euroregija. Osim izbora upravnih tijela Udruge, održanog danas elektronskim putem, jednoglasno su prihvaćena programska i financijska izvješća te dogovorene buduće aktivnosti i inicijative.

Skupština je ratificirala dvije deklaracije o makroregiji za Sredozemlje te usvojila prijedlog o osnivanju tematske radne grupe Jadransko-jonske regije kao poveznice za organizacije mladih u jadransko-jonskom bazenu.

Župan Dobroslavić u svom izlaganju govorio je o prioritetima Udruge koji su usmjereni prvenstveno na inicijative i projekte prometnog povezivanja, obnovu željeznice na talijanskoj strani, završetak jadransko-jonske autoceste te poboljšanje prekomorskih brodskih i zračnih veza. Također, osvrnuo se na trenutne rasprave na razini EU-a u koje je direktno uključen kroz rad u Europskom odboru regija, poput kohezijske politike, Makroregionalne strategije za Sredozemlje, te proširenja EU-a. Naglasio je važnost vladavine prava, dobrih odnosa sa susjedima, postizanje adekvatne razine sigurnosti te upravljanja migrantskim procesima. Rekao je da su sve zemlje zapadnog Balkana dobrodošle u EU uz ispunjenje svih kriterija za ulazak na obostranu korist.

U sklopu izborne skupštine Udruge, načelnik sektora Uprave za europsku teritorijalnu suradnju hrvatskog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Mislav Kovač prezentirao je prioritete hrvatskog predsjedanja Strategijom EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Naime, u tijeku je jednogodišnje predsjedanje Republike Hrvatske EUSAIR strategijom. Hrvatska je kao svoje političke prioritete istaknula snažniji doprinos procesu proširenja EU-a, dovršetak procesa revizije Strategije, kao i snažnije institucionalno povezivanje u okviru postojećih makroregionalnih strategija. Bolja povezanost, prometna, energetska i digitalna, održivi rast i turizam te  poticanje društvene kohezije i socijalna pitanja tematski su prioriteti hrvatskog predsjedanja EUSAIR-om.

Jadransko-jonska euroregija, koju župan Dobroslavić vodi u četvrtom dvogodišnjem mandatu, udruga je jedinica lokalne i regionalne samouprave u prvom redu ispod državne vlasti iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke. Osnovana je u Puli 2006. godine u cilju stabilizacije i unapređenja suradnje regija na Jadranskom i Jonskom moru.