Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zeleno gospodarstvo i CO2.2: Početna konferencija projekta GECO 2.2 u Bariju

Projekt GECO 2.2 (Zeleno gospodarstvo i CO2.2) službeno je pokrenut početnom konferencijom održanom u institutu CIHEAM Bari u Italiji, 25. i 26. lipnja 2024.. Projekt je financiran iz programa INTERREG Italija-Hrvatska, a za cilj ima promicanje zajedničkog zelenijeg i otpornijeg okoliša kroz usvajanje održivih i inovativnih poljoprivrednih praksi.

GECO 2.2 nadograđuje rezultate prethodnog projekta GECO2, kojim je uspostavljeno prvo eksperimentalno dobrovoljno tržište za poljoprivredne ugljične kredite. Uspješni rezultati i izazovi s kojima su se partneri suočili doveli su do razvoja GECO 2.2 kako bi se učvrstio i proširio dosadašnji rad, s obzirom na sve izraženije ekološke probleme i novu legislativu u Europi.

Projekt nastoji podići svijest o utjecaju klimatskih promjena, istražiti nove načine ublažavanja i prilagodbe u gospodarskim kontekstima, uvesti održive poljoprivredne prakse poput regeneracije tla i povećanja raznolikosti trave, razviti tržište ugljika u poljoprivredi, smanjiti ekološke rizike i zarobiti ugljik u biljnom sustavu ili tlu kako bi se poboljšala dugoročna dobrobit.

GECO 2.2 nadograđuje rezultate prethodnog projekta GECO2, gdje smo bili pioniri u pokretanju dobrovoljnog tržišta ugljičnih kredita. Ovo tržište može biti glavno sredstvo za nagrađivanje poljoprivrednika koji usvajaju održive poljoprivredne prakse, čime se približavamo ugljičnoj neutralnosti,” objašnjava Emiliano Galanti, voditelj projekta. “Nadamo se da ćemo prenijeti iskustvo Legacoop Romagne u projekt uključivanjem različitih dionika u području te poticanjem sudjelovanja poljoprivrednih, industrijskih, uslužnih i potrošačkih tvrtki u razvoju i testiranju alata projekta, poboljšavajući pratljivost, transparentnost i certificiranost karbonskih kredita.”

Partneri GECO 2.2 projekta uključuju Legacoop Romagna – pridruženog partnera regije Emilia-Romagna, CIHEAM Bari – pridruženog partnera regije Puglia, Coldiretti Molise te Legacoop Marche, a iz Hrvatske Agenciju za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) – pridruženog partnera Ministarstva poljoprivrede, Dubrovačko-neretvansku županiju te Udrugu maslinara Kaštela Mastrinka.

Vice informacija o projektu