Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Vidonje- čest.zem. 3940 k.o. Vidonje