Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more – dokumenti

OBRASCI

Obrt

1. PRIJAVA ZA UPIS OBRTA U OBRTNI REGISTAR

1.a. Dokumenti za upis u obrtni registar
1.b. Dokumenti za upis promjena u obrtni registar
1.c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta

2. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
2.a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona

3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
3.a. Dokumenti za pristupanje – istupanje ortaka

4. PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU DOMAĆE RADINOSTI I SPOREDNOG ZANIMANJA
4.a. Prilozi za upis u evidenciju domaće radinosti i sporednog zanimanja

5. IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE

Trgovina

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ZAKONSKIH UVJETA OBAVLJANJA DJELATNOSTI TRGOVINE

Turizam

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA
 2. ZAHTJEV ZA NADOPUNU RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA
 3. ZAHTJEV ZA ODJAVU RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA
 4. ZAHTJEV ZA IZRADU NOVE SMART KARTICE
 5. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA MINIMALNIH UVJETA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA
 6. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA DJELATNOSTI – PLOVNI OBJEKT NAUTIČKOG TURIZMA

Ugostiteljstvo

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA UDOMAĆINSTVU
 2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA UDOMAĆINSTVU
 3. ZAHTJEV ODJAVU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
 4. ZAHTJEV ZA ODJAVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU U DIJELU KAPACITETA
 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NAOPG-u
 6. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINEOSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
 7. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTITELJSKIHOBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
 8. ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U ISTOJ VRSTI ODNOSNOKATEGORIJI UGOSTELJSKOG OBJEKTA
 9. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NEKATEGORIZIRAJU
 10. ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBAVLJANJA UGOSTELJSKE DJELATNOSTI U UGOSTITELJSKOMOBJEKTU ISTE VRSTE
 11. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA DJELATNOSTI UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
 12. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA PROSTORA ZA USLUŽIVANJ NAOTVORENOM UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
 13. ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U PROSTORU ZAUSLUŽIVANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ISTE VRSTE
 14. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA DJELATNOSTI U PROSTORU ZA USLUŽIVANJE NAOTVORENOM UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
 15. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA LOKACIJSKI ODVOJENIH PROSTORIJA ZAUSLUŽIVANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA (DODATNE PROSTORIJE ZA USLUŽIVANJE)
 16. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA UDOMAĆINSTVU – IZ PRIVREMENOG RJEŠENJA U TRAJNO
 17. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINEOSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – IZ PRIVREMENOG RJEŠENJA U TRAJNO
 18. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NEKATEGORIZIRAJU – IZ PRIVREMENOG RJEŠENJA U TRAJNO
 19. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NAOPG-U – IZ PRIVREMENOG RJEŠENJA U TRAJNO
 20. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE
 21. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU – POMOĆNI KREVETI
 22. IZJAVA – POMOĆNI KREVETI
Razvojni dokumenti