Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osnovala je Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije Rješenjem o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na 6. sjednici održanoj 17. prosinca 22021. godine, KLASA: 500-01/16-01/12, URBROJ: 2117/1-04-21-72, Dubrovnik, 17. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj: 2/22). Povjerenstvo djeluje u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje. 

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata

Predsjednik povjerenstva

 • Predsjednik Povjerenstva, Zoran Jablanov dipl. iur, univ. spec. iur

Zamjenik predsjednika Povjerenstva

 • Pero Pendo dipl. Iur, Viši savjetnik u Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije

Članovi/ice

 • doc. dr. sc.Antonela Gverović – Antunica, dr med. spec
 • Anita Šetka , SSS
 • Patricija Švaljek, dipl. oec

Pacijent koji nije zadovoljan prilikom pružanja zdravstvene zaštite te koji nije zadovoljan načinom pružanja zdravstvene zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije treba se obratiti Povjerenstvu koje će poduzeti potrebne mjere u okviru svojih ovlaštenja. Povjerenstvo je zaprimljene pritužbe rješava sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04 i 37/08). Sukladno Zakonu prava pacijenata su:

 • Pravo na suodlučivanje
 • Pravo na obaviještenost
 • Odbijanje primitka obavijesti
 • Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka
 • Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
 • Pravo na povjerljivost
 • Pravo na održavanje osobnih kontakata
 • Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
 • Pravo na privatnost
 • Pravo na naknadu štete


Povjerenstvu se možete obratiti: Pisanim putem na adresu: 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Upravni odjel za zdravstvo obitelj i branitelje

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik