Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POKAZNA VJEŽBA ŽOC-a Uspješno sanirano onečišćenje mora u Luci Ploče

Vježba Luka Ploče 2023. kojom je simulirano onečišćenje mora uljnim derivatima uspješno je održana u četvrtak u Pločama pod rukovodstvom Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Djelovanje ŽOC-a definirano je Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a koji je usuglašen s nacionalnim Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

Ciljevi vježbe su bili uvježbati ŽOC u planiranju i izvođenju aktivnosti na sanaciji onečišćenja mora specijaliziranim plovilima i opremom te provjeriti spremnost uspostavljanja veza, obavješćivanja, te provedbe akcije radi smanjenja šteta u okolišu izazvanim iznenadnim onečišćenjem mora

Vježbom je simulirano onečišćenje mora uljnim derivatima u akvatoriju Luke Ploče, kanalu Vlaška, uslijed udara tankera koji prevozi naftne derivate u operativnu obalu terminala tekućih tereta. Simulirano je sprječavanje širenja onečišćenja mora postavljanjem napuhujućih brana te sanacija onečišćenja prikupljanjem skimerom u specijaliziranu autocisternu.

U vježbi su sudjelovali pored članova ŽOC-a, Lučka kapetanija Ploče, Pomorska policija, Centar 112, specijalizirana tvrtka CIAN, Lučka uprava Ploče, Javna vatrogasna postrojba Dubrovačko primorje sa županijskom eko brodicom, Pomorski servis d.o.o. Luke Ploče.

Po završetku vježbe ŽOC je na svojoj Sjednici izvršio neposrednu radnu analizu vježbe koja je ocijenjena kao uspješna.

Prethodnih godina slične vježđbe bile su organizirane u Šipanskoj Luci (2018.), Slanom (2016.), Moluntu (2014.), Korčuli (2011.) itd.