Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PODACI DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU Dubrovačko-neretvanska županija u top tri po visini bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini

Primorsko-goranska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija imale su u 2021. godini najveći bruto domaći proizvod po stanovniku nakon Grada Zagreba, pokazuju objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku.

Kako prenosi portal župan.hr, 2021. godini Primorsko-goranska je imala 123.426 kuna BDP-a po stanovniku, odnosno 16.404 eura, Istarska 122.770 kuna ili 16.317 eura,  Dubrovačko-neretvanska 106.249 kuna BDP-a po stanovniku ili 14.121 euro, Varaždinska županija 98.481 kunu ili 13.089 eura i Međimurska županija 97.263 kune ili 12.927 eura BDP-a po stanovniku Županije. Grad Zagreb s BDP-om po stanovniku od 191.520 kuna ili 25.454 eura diže prosjek za cijelu RH, a iznosio je u 2021. godini 111.430 kuna tj. 14.810 eura po stanovniku. Bruto domaći proizvod po stanovniku gruba je mjera blagostanja neke države pa tako i županija. Nakon Zagreba, Samo je Jadranska Hrvatska  imala u prosjeku više od 100 tisuća kuna po stanovniku BDP, što i ne čudi jer tri županije imaju iznad tog iznosa, a i ostale su blizu. Slijedi Sjeverna Hrvatska s BDP-om po stanovniku od 89.547 kuna te onda Panonska Hrvatska sa 78.487 kuna BDP-a po stanovniku, piše župan.hr.