Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Planovi i izvješća

Sukladno članku 111. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine, br. 84/21) propisano je da predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, dalje u tekstu: JR(P)S, donosi Plan gospodarenja otpadom za svoje područje. Prema članku 173.  Zakona propisano je da su JR(P)S dužne donijeti Plan gospodarenja otpadom do 1. siječnja 2024., a do donošenja istog plana ostaju na snazi Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, dalje u tekstu: JLS, doneseni na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.)

Prema istom članku Zakona Izvršno tijelo JLS dužno je za 2021., 2022., i 2023. godinu dostaviti godišnje izvješće o provedbi PGO RH za prethodnu kalendarsku godinu JR(P)S i objaviti ga u svom službenom glasilu, a izvršno tijelo JR(P)S  dostavlja godišnje izvješće o provedbi PGO RH i objedinjena izvješća JLS  Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, dalje u tekstu: Ministarstvo,  i objavljuje ih u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM RH I OBJEDINJENA IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Predložak za izradu izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom JLS

Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.

Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2018.

Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019.

Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2020.

Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021.

Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022.