Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata sanacije, izgradnje i opremanja sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata sanacije, izgradnje i opremanja sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu