Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekta „Zaposlenjem do kvalitetnije skrbi“ Centra za rehabilitaciju Josipovac u 2024. godini