Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Očevidnici i evidencije

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon) određene su sljedeće nadležnosti za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljem tekstu: županija i Grad Zagreb):

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona)
  • rješava o zahtjevu za upis u Evidenciju centata ponovne uporabe (članak 16. Zakona)
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona)
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada (članak 44. Zakona)

Autentifikacija korisnika – upute za registraciju novih korisnika i predaju zahtjeva

Autentifikacija korisnika – upute za postojeće korisnike koji su upisani u očevidnike

Autentifikacija korisnika – upute za javnog korisnika bez upisane kontakt e-mail adrese

UPUTE ZA UPIS I AŽURURANJE PODATAKA U OČEVIDNICIMA I EVIDENCIJAMA

OČEVIDNICI I EVIDENCIJE

Podaci upisani u odgovarajući očevidnik/evidenciju koji se javno objavljuju prikazani su u sljedećim popisima:

NAPOMENA: 

Na zahtjev se uplaćuje 2,65 € upravnih pristojbi na žiro račun Dubrovačko-neretvanske županije:

IBAN: HR5623400091800019006, model: HR68, poziv na broj odobrenja: 5363-OIB