Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usluga izrade elaborata analize doprinosa projekta ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama za projekt  ,,ACTIVE – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture“, Evidencijski broj nabave: NBV-66/2024

Usluge izrade elaborata analize doprinosa projekta ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama za projekt  ,,ACTIVE – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture“