Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabava usluge izrade Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2029., Evidencijski broj nabave: NBV-63/2023