Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik, Grad Dubrovnik

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” br. 83/23 – dalje u tekstu Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Dubrovačko-neretvanske županije koje će zaprimljene prijedloge i primjedbe uvrstiti u izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Dubrovačko-neretvanske županije donijelo je prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik, Grad Dubrovnik.