Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i određivanju sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

https://www.dnz.hr/wp-content/uploads/2024/01/Informacija-4.pdf