Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CYROS – Implementation, in the Programme area, of the EUSAIR flagship and crosspillar project idea Adriatic Ionian CYcle ROute for Sustainable tourism

CYROS – Implementation, in the Programme area, of the EUSAIR flagship and crosspillar project idea Adriatic Ionian CYcle ROute for Sustainable tourism

Program: Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Trajanje: 1.3.2024.-31.8.2026. (30 mjeseci)

 http://www.italy-croatia.eu/

Ukupna vrijednost projekta: 2.750.000,00 EUR

Sufinanciranje EU: 2.200.000,00 EUR

Budžet Dubrovačko – neretvanska županija (Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i  more): 320.000,00 EUR

Glavni partner:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (FVG Region) (Italija)

Ostali partneri:

  • Regione Puglia (Apulia Region) (Italija)
  • Regione Abruzzo (Abruzzo Region) (Italija)
  • Regione Marche (Marche Region) (Italija)
  • Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) (Italija)
  • Dubrovačko-neretvanska županija (DNR) (Hrvatska)
  • Primorsko-goranska županija (PGŽ) (Hrvatska)
  • Istarska županija (IŽ) (Hrvatska)

Projekt akronima CYROS prijavljen je i odobren u sklopu prvog poziva za Standard projekte programa INTERREG VI-A Italija – Hrvatska prekogranične suradnje za programsko razdoblje 2021.-2027., specifični cilj: 3.1: Developing and enhancing sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal national, regional and local mobility, including improved access to TEN-T and cross-border mobility.

CYROS ima kao cilj razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom te rješavanje zajedničkih izazova vezanih uz pomorsku mobilnost putem strategijskog povezivanja i usmjeravanje na prekogranične biciklističke rute. Konkretno, fokusira se na “zelenu tranziciju” i cilja poboljšati održivost i multimodalnost na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini. U okviru projekta će se trasirati Jadransko-jonska biciklistička ruta.CYROS ima za cilj definirati biciklističku rutu uz obalu Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj, uključujući veze s unutrašnjosti (kopnenom mrežom) te promovirati održivu mobilnost i turizam te poboljšati prekogranična i pomorska rješenja za mobilnost.